Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Kostelec nad Orlicí - Změna č. 3 ÚP Kostelec nad Orlicí
Řešené území:k.ú. Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota

 

Číslo (kód):41645449
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
• identifikační číslo:18824463
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. CIZNEROVÁ VANDA, BRNO - ST. LÍSKOVEC
• číslo autorizace:1013

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 15.9.2014  dále usnesení ZM ze dne 1.7.2013,2.9.2013, 28.4.2014, 15.9.2014 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 29.2.2016  Usnesení č. ZM 2/2016 Zpráva o uplatňování ÚP 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 7.6.2018 OOP č. 1/2018 usn. ZM 2/2018 ze dne 23.4.2018 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.kostelecno.cz/kostelec-nad-orlici/d-2345/p1=4699 
Záznam proveden dne:11.6.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.