Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán sídelního útvaru Vodňany - aktualizace - Změna č. 10 ÚPN SÚ Vodňany
Řešené území:k.ú. Křtětice, Vodňany

 

Číslo (kód):44222867
Pořizovatel:Městský úřad Vodňany 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Architektonický atelier Štěpán, Žižkova 12, České Budějovice
• identifikační číslo:10276661
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠTĚPÁN VÁCLAV, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:1150

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 15.12.2014  Schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 11 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 23.3.2015  Schváleno usnesením Zastupitelstva města Vodňany č. 11 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 14.7.2017 Veřejná vyhláška od 28.6. do 13.7.2017 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:15.11.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Aleš Dvořák 
Telefon:383379165 
Email:dvorak@muvodnany.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.