Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Hrušová - Změna č. 1 ÚP Hrušová
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):4432316
Pořizovatel:Městský úřad Vysoké Mýto 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier AURUM, s.r.o., Jiráskova 21/, Pardubice
• identifikační číslo:42937680
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PETRŮ IVANA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:966

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 21.8.2013  usnesení č. 28/2013 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 22.3.2014  usnesení č. 4/2014 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 20.11.2014  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://urad.vysoke-myto.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=9687:hrusova-zmena-c-1&catid=254:uzemni-plany-archiv 
Záznam proveden dne:19.9.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Iva Štveráková 
Telefon:466026312 
Email:iva.stverakova@pardubickykraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.