Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Urbanice - Změny č. 1 ÚP Urbanice
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):45312136
Pořizovatel:Městský úřad Přelouč 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Pavel Tománek ( A-PROJEKT), Jiráskova 1275, Pardubice
• identifikační číslo:65234448
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. TOMÁNEK PAVEL, PARDUBICE
• číslo autorizace:1197

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 24.11.2014   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 15.4.2015   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 25.4.2016  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mestoprelouc.cz/mesto/uzemne-planovaci-dokumentace/uzemni-plany/uzemni-plan-urbanice/ 
Záznam proveden dne:2.1.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Iva Štveráková 
Telefon:466026312 
Email:iva.stverakova@pardubickykraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.