Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Všestary - Změna č. 2 ÚP Všestary
Řešené území:k.ú. Bříza u Všestar, Chlum u Hradce Králové, Lípa u Hradce Králové, Rosnice u Všestar, Rozběřice, Všestary

 

Číslo (kód):47243899
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Žaluda, projektová kancelář, , Železná 493/20, Praha
• identifikační číslo:73580872
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. ŽALUDA EDUARD, PRAHA 1
• číslo autorizace:4077

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 17.10.2019   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 17.10.2019  Změna pořizována zkráceným postupem 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 20.10.2020 Usnesení ze dne 10.9.2020 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.hradeckralove.org/vismo/fsmedia.asp?f=%2FOdbor+hlavn%C3%ADho+architekta%2F%C3%9Azemn%C3%AD+pl%C3%A1ny+obc%C3%AD%2FVydan%C3%A9+%C3%BAzemn%C3%AD+pl%C3%A1ny%2FV%C5%A1estary&p1=23466 
Záznam proveden dne:26.10.2020 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.