Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Nekoř - Změna č. 1 Územního plánu Nekoř
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):47985476
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Institut regionálních informací, s.r.o., Chládkova 2, Brno
• identifikační číslo:25585991
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HADLAČ MICHAL, BRNO
• číslo autorizace:3497

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 22.8.2016  Usnesení 2a/VIII-2016 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 14.12.2016  Usnesení 6a/XIII-2016 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 7.12.2017  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.zamberk.cz/index.php?ids=13&idkz=75 
Záznam proveden dne:30.4.2018 
Zaznamenal(a):Mgr. Pavel Kotyz 
Telefon:466026631 
Email:pavel.kotyz@pardubickykraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.