Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Hornosín - Změna č. 1 územního plánu Hornosín
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):50495547
Pořizovatel:Městský úřad Blatná 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Olga Tausingerová, atelier TAU-plan, Na Hroudě 667/21, Praha 10
• identifikační číslo:47624795
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. TAUSINGEROVÁ OLGA, PRAHA 10
• číslo autorizace:3026

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení    
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 14.9.2016  V rámci Zprávy o uplatňování ÚP Hornosín 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 24.10.2017 Vydáno usnesením č. 22/2017. 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mesto-blatna.cz/mesto-blatna/uzemni-planovani/prehled-uzemne-planovaci-dokumentace-orp-blatna/hornosin/ 
Záznam proveden dne:28.11.2017 
Zaznamenal(a):Mgr. Vlastimil Peterka 
Telefon:383416155 
Email:peterka@mesto-blatna.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.