Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Merklín - Změna č. 1 ÚP Merklín
Řešené území:k.ú. Merklín u Karlových Var, Pstruží u Merklína

 

Číslo (kód):51697939
Pořizovatel:Obecní úřad Merklín 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Chaberská 230/3, Praha 8
• identifikační číslo:44847548
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. BINDEROVÁ DANIELA, PRAHA 9
• číslo autorizace:3426

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 6.3.2015  usn. ZO č. VI/XXIII; návrh zad. v rámci. Zprávy o upl. ÚP Merklín; 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 17.3.2016  usn. ZO č. 10/11/16; 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 2.11.2019  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.obecmerklin.cz/obec-1/uzemni-planovani/zmena-c1/ 
Záznam proveden dne:12.11.2019 
Zaznamenal(a):Bc. Lukáš Švéda 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.