Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Břehy - Změna č. 1 ÚP Břehy
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):52228945
Pořizovatel:Obecní úřad Břehy 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Pavel Tománek ( A-PROJEKT), Jiráskova 1275, Pardubice
• identifikační číslo:65234448
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. TOMÁNEK PAVEL, PARDUBICE
• číslo autorizace:1197

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 16.5.2013   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 11.2.2014   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 24.10.2014  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.obecbrehy.cz/verejna-vyhlaska-vydani-zmeny-c-1-uzemniho-planu-brehy/d-2455 
Záznam proveden dne:30.4.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Iva Štveráková 
Telefon:466026312 
Email:iva.stverakova@pardubickykraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.