Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Určice - Změna č. 1 ÚP Určice
Řešené území:k.ú. Určice

 

Číslo (kód):53298586
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
• identifikační číslo:18824463
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. Ph.D. MÁJEK JAN, BRNO
• číslo autorizace:4275

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 25.3.2015  usnesení ZO č.3/2015 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 17.9.2015  usnesení ZO č.5/2015 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.urcice.cz 
Záznam proveden dne:11.5.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Římská 
Telefon:582329732 
Email:Jana.Rimska@prostejov.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.