Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán městské památkové rezervace Olomouc - Změna č. II RP MPR Olomouc
Řešené území:k.ú. Olomouc-město

 

Číslo (kód):54665618
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Tadeáš Matoušek, Nad Šárkou 1695/23, Praha 6
• identifikační číslo:15938131
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. MATOUŠEK TADEÁŠ, PRAHA 6
• číslo autorizace:2099

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 25.6.2020  Zastupitelstvo města Olomouce 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 16.12.2003  Zastupitelstvo města Olomouce 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 10.10.2005  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/portal/podnikatel/uzemni-planovani/regulacni-plany_(cesky) 
Záznam proveden dne:14.3.2012 
Zaznamenal(a): 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.