Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Lukavec - Změna č. 1 ÚP Lukavec
Řešené území:k.ú. Lukavec u Pacova, Týmova Ves

 

Číslo (kód):56135195
Pořizovatel:Městský úřad Pacov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo městyse 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Pavel Krolák, Zázvorkova 198, Praha 5
• identifikační číslo:66896274
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KROLÁK PAVEL, PRAHA 5
• číslo autorizace:3539

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 26.2.2016  usnesení č. 9/2016 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 24.6.2016  usnesení 11/2016 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 2.9.2017  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mestopacov.cz/mestsky-urad/odbor-vystavby/informace/uzemni-planovani/pacov/  
Záznam proveden dne:26.9.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Ryšavá 
Telefon:564602270 
Email:rysava.l@kr-vysocina.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.