Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Zlatá Olešnice - Změna č. 1 ÚP Zlatá Olešnice
Řešené území:k.ú. Zlatá Olešnice

 

Číslo (kód):57725161
Pořizovatel:Městský úřad Trutnov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér, Horská 64/, Trutnov
• identifikační číslo:63220385
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SMILNICKÝ VLADIMÍR, TRUTNOV
• číslo autorizace:503

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 21.5.2014  Usnesení č. 4 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 23.7.2014  Usnesení č. 2 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 12.6.2017  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://upd.trutnov.cz/upd/zlata-olesnice/ 
Záznam proveden dne:20.6.2017 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.