Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Myslejovice - Změna č. 1 ÚP Myslejovice
Řešené území:k.ú. Kobylničky, Křenůvky, Myslejovice

 

Číslo (kód):62351625
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Martin Vávra, Měřičkova 52, Brno
• identifikační číslo:3157440
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VÁVRA MARTIN, BRNO
• číslo autorizace:4048

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 10.12.2015  Usnesení ZO č. 5/6/2015 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 8.9.2016  Usnesení ZO č. 8/4/2016 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 17.8.2017 Usnesení ZO č. 12/3/2017 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   Ke dni účinnosti nového ÚP, rozhodnutím soudu nebo krajského úřadu 

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:14.11.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.