Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Police nad Metují - Změna č. 3 ÚP Police nad Metují
Řešené území:k.ú. Velká Ledhuje

 

Číslo (kód):62934511
Pořizovatel:Městský úřad Náchod 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. METELKA PAVEL, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:4178

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 24.6.2020  Usnesení č. 9/3ZM/2020 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 24.6.2020  Změna pořizována zkráceným postupem 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 6.5.2021 Usnesení č. 2/3ZM/2021 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.policenm.cz/rozvoj-mesta/uzemni-plan-1/ 
Záznam proveden dne:19.5.2021 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.