Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán obce Žichovice - Změna č. 3 ÚP obce Žichovice
Řešené území:k.ú. Žichovice

 

Číslo (kód):65314402
Pořizovatel:Městský úřad Sušice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Petr Leitl - URBIOPROJEKT, Pod vrchem 300/16, Plzeň
• identifikační číslo:11620366
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. LEITL PETR, PLZEŇ
• číslo autorizace:1040

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 9.10.2013   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 4.9.2014   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:23.3.2015 
Zaznamenal(a):Dana Matějková 
Telefon:376540131 
Email:dmatejkova@mususice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.