Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Lukavice - Změna č. 1 ÚP Lukavice
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):67286318
Pořizovatel:Městský úřad Žamberk 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Jiří Skála, Filipínského 439/45, Brno
• identifikační číslo:11480726
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SKÁLA JIŘÍ, BRNO
• číslo autorizace:1121

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 28.5.2013  Usnesení č. OBLU 207/2013 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 22.4.2014  Usnesneí č. OBLU 185/2014 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 10.4.2017 Usnesení č. OBLU 85/2017 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.zamberk.cz/index.php?ids=13&idkz=73 
Záznam proveden dne:26.9.2017 
Zaznamenal(a):Mgr. Pavel Kotyz 
Telefon:466026631 
Email:pavel.kotyz@pardubickykraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.