Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Vsetín - Změna č. 4
Řešené území:k.ú. Jasenka, Rokytnice u Vsetína, Vsetín

 

Číslo (kód):68442934
Pořizovatel:Městský úřad Vsetín 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Stemio, a.s., Široká 36/5, Praha 1 Josefov
• identifikační číslo:28203011
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení    
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 19.6.2017  usn. zastupitelstva č. 27/20/ZM/2017 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 4.8.2018 Usnesením zastupitelstva č. 9/29/ZM/2018 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:26.10.2018 
Zaznamenal(a):Bc.Lenka Kotrlová 
Telefon:571491405 
Email:lenka.kotrlova@mestovsetin.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.