Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:RP-21: Sídliště Brněnská - I. P. Pavlova - změna č. 1
Řešené území:k.ú. Nová Ulice

 

Číslo (kód):72729127
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 1136/4, Olomouc
• identifikační číslo:25849280
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VRBA PAVEL, OLOMOUC
• číslo autorizace:1540

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Rozhodnutí o pořízení 26.4.2019 Zkráceným postupem 
Zadání Schválení   
Regulační plán nebo jeho změna nabytí účinnosti 27.3.2020 OOP 2/2020 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   
Ukončení evidence ke dni   

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/regulacni-plany 
Záznam proveden dne:5.8.2020 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.