Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán sídelního útvaru Vrchoslavice - Změna č. 3 ÚPN SÚ Vrchoslavice
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):74007544
Pořizovatel:
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Petr Malý (projekční kancelář), 17. listopadu 1126/43, Olomouc
• identifikační číslo:11569735
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. MALÝ PETR, OLOMOUC
• číslo autorizace:1660

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 30.10.2013   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 19.2.2014   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 16.6.2015  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.vrchoslavice.cz 
Záznam proveden dne:25.6.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Římská 
Telefon:582329732 
Email:Jana.Rimska@prostejov.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.