Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Čímice - Změna č.1 ÚP Čímice
Řešené území:k.ú. Čímice u Sušice

 

Číslo (kód):75080072
Pořizovatel:Městský úřad Sušice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Akad.arch.Václav Šmolík a kolektiv, Chmelová 15, Plzeň
• identifikační číslo:10395580
Projektant
• jméno a příjmení:Akad. arch. ŠMOLÍK VÁCLAV, PLZEŇ
• číslo autorizace:737

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 11.4.2018  žádost obce o pořízení změny č.1 zkráceným postupem 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16)    
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 12.7.2019  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:30.3.2020 
Zaznamenal(a):Mgr. Martin Schejbal 
Telefon:377195273 
Email:martin.schejbal@plzensky-kraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.