Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Lažánky - Změna č. 1 ÚP Lažánky
Řešené území:k.ú. Lažánky

 

Číslo (kód):76919191
Pořizovatel:Městský úřad Blatná 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Akad.arch. Vlastislav Rubek, Pohořelec 25/11, Praha1
• identifikační číslo:10141642
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. Akad. arch. RUBEK VLASTISLAV, PRAHA 1
• číslo autorizace:1176

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení    
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 11.6.2013  Usn. ZO č. 3/2013 schválena Zpr. o uplat. ÚP Lažánky - zadání 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 25.7.2014 usnesení ZO č. 2/2014 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mesto-blatna.cz/mesto-blatna/uzemni-planovani/prehled-uzemne-planovaci-dokumentace-orp-blatna/lazanky/ 
Záznam proveden dne:28.11.2017 
Zaznamenal(a):Mgr. Vlastimil Peterka 
Telefon:383416155 
Email:peterka@mesto-blatna.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.