Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Božanov - Změna č. 2 ÚP Božanov
Řešené území:k.ú. Božanov

 

Číslo (kód):77097719
Pořizovatel:Městský úřad Broumov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Jiráskova 1275, Pardubice
• identifikační číslo:25941551
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. TOMÁNEK PAVEL, PARDUBICE
• číslo autorizace:1197

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 26.11.2020  usnesení ZO č. 20/19/3 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 26.11.2020  Změna pořizována zkráceným postupem 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 4.9.2021 Usnesení ZO 19. 8. 2021 č. 21/24/10 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.broumov.net/uzemni-plany-obci-v-pusobnosti-uradu-uzemniho-planovani-broumov-kompletni-dokumentace/ds-1538/archiv=0&p1=2633 
Záznam proveden dne:16.9.2021 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.