Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán města Jablonné nad Orlicí - Změny č. 3 ÚPO Jablonné nad Orlicí
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):80770509
Pořizovatel:Městský úřad Žamberk 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier AUREA, spol. s r.o., Hrdlořezská 72/47, Praha 9
• identifikační číslo:25096770
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. AUER ZDENĚK, PRAHA 8
• číslo autorizace:610

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 20.9.2011  usnesení č. 6/ZM/2011 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 24.4.2012  usnesení č. 9/ZM/2012 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 13.3.2013  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.zamberk.cz/index.php?ids=13&idcobdb=all&idkz=66 
Záznam proveden dne:24.6.2016 
Zaznamenal(a):Mgr. Pavel Kotyz 
Telefon:466026631 
Email:pavel.kotyz@pardubickykraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.