Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.



REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Blatná - Změna č. 1 ÚP Blatná
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):82023256
Pořizovatel:Městský úřad Blatná 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ARCHUM architekti s.r.o., Gerstnerova 658/5, Praha - Holešovice
• identifikační číslo:1894871
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PETR MICHAL, PRAHA 7
• číslo autorizace:4516

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 26.6.2019  usnesení 36/19 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 26.6.2019  usnesení 36/19 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mesto-blatna.cz/mesto-blatna/strategicke-dokumenty/uzemni-planovani//prehled-uzemne-planovaci-dokumentace-orp-blatna/blatna/ 
Záznam proveden dne:25.1.2022 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Linhartová 
Telefon:383416150 
Email:linhartova@mesto-blatna.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.