Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Broumova - Změna č. 6 ÚP Broumova
Řešené území:k.ú. Broumov

 

Číslo (kód):82300966
Pořizovatel:Městský úřad Broumov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:SURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1
• identifikační číslo:45274886
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOUTOVÁ ALENA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:750

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 26.9.2016  Usnesení ZM č. 12 bod 14/1 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 14.12.2016  Usnesení ZM č. 13 bod 23/1 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 7.7.2017 Usnesení ZM č. 16 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.broumov-mesto.cz/platny-uzemni-plan-broumova/d-2566/p1=2633 
Záznam proveden dne:19.7.2017 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.