Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Liberk - Změna č. 1 ÚP Liberk
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):866337
Pořizovatel:Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Žaluda, projektová kancelář, , Železná 493/20, Praha
• identifikační číslo:73580872
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. ŽALUDA EDUARD, PRAHA 1
• číslo autorizace:4077

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 8.3.2013  Usnesení č. 14 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 5.9.2014  Usnesení č. 21/2014 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 31.1.2017 Usnesení č. 15/2017/1 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.rychnov-city.cz/zmena-c-1-up-liberk/ds-1446/archiv=0&p1=1589 
Záznam proveden dne:6.2.2017 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.