Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Zábrodí - Změna č. 1 ÚP Zábrodí
Řešené území:k.ú. Horní Rybníky, Zábrodí

 

Číslo (kód):87267701
Pořizovatel:Městský úřad Náchod 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. POLÁČKOVÁ VLASTA, PRAHA 6
• číslo autorizace:841

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 8.6.2020  Usnesení č. 11/8/6/2020 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 8.6.2020  Změna pořizována zkráceným postupem 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:18.11.2020 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.