Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Laškov - Změna č. 1 ÚP Laškov
Řešené území:k.ú. Laškov

 

Číslo (kód):88911073
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Petr Malý (projekční kancelář), 17. listopadu 1126/43, Olomouc
• identifikační číslo:11569735
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. MALÝ PETR, OLOMOUC
• číslo autorizace:1660

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 27.9.2018  Usnesení ZO č. 29/7/2018 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16)    
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 2.5.2019 Usnesení ZO č. 3/8/2019 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   Ke dni účinnosti nového ÚP, rozhodnutím soudu nebo krajského úřadu 

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:17.5.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.