Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Malá Bystřice - Změna č. 1 ÚP Malá Bystřice
Řešené území:k.ú. Malá Bystřice

 

Číslo (kód):89008294
Pořizovatel:Městský úřad Vsetín 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Jiří Ludík - autorizovaný architekt (Atelier), Dolnoveská 87/, Fryšták
• identifikační číslo:49157078
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. LUDÍK JIŘÍ, FRYŠTÁK
• číslo autorizace:1514

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 30.9.2015  Schválení pořízení změny ZO 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 8.8.2016  č.usn. 4 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 4.1.2019  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mestovsetin.cz 
Záznam proveden dne:11.2.2019 
Zaznamenal(a):Bc.Lenka Kotrlová 
Telefon:571491405 
Email:lenka.kotrlova@mestovsetin.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.