Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Odrava - Změna č. 1 ÚP Odrava
Řešené území:k.ú. Dobroše, Mostov, Obilná, Odrava, Potočiště

 

Číslo (kód):89532105
Pořizovatel:Městský úřad Cheb 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Alexandra Kasková, projekční kancelář, Sokolovská 54, Karlovy Vary
• identifikační číslo:16698665
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KASKOVÁ ALEXANDRA, KARLOVY VARY
• číslo autorizace:767

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení    
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 27.3.2014  usn. ZO č. 5/2/2014 (zpr. o uplat. ÚP Odrava za 2009-2013 vč. zad. zm) 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 27.5.2020  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.obec-odrava.cz/urad-obce/uzemni-plan/zmena-c-1-up-odrava/ 
Záznam proveden dne:5.6.2020 
Zaznamenal(a):Bc. Lukáš Švéda 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.