Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Špindlerův Mlýn - Změna č. 1 ÚP Špindlerův Mlýn
Řešené území:k.ú. Bedřichov v Krkonoších, Labská, Přední Labská, Špindlerův Mlýn

 

Číslo (kód):90513246
Pořizovatel:Městský úřad Špindlerův Mlýn 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 25.3.2013  19.11.2012 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 11.11.2013   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 27.4.2016  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.spindleruvmlyn.org 
Záznam proveden dne:3.5.2016 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.