Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Žďár nad Orlicí - Změna č. 1 ÚP Žďár nad Orlicí
Řešené území:k.ú. Žďár nad Orlicí

 

Číslo (kód):93189637
Pořizovatel:Městský úřad Kostelec nad Orlicí 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Milan Vojtěch, Jana Zajíce 956/, Pardubice
• identifikační číslo:48161594
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VOJTĚCH MILAN, PARDUBICE
• číslo autorizace:1980

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 15.9.2015  Usnesení č. 6/7 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 15.3.2016  Usnesení č. 8/10 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 23.3.2017 OOP č. 1/2017 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.kostelecno.cz/zdar-nad-orlici/d-3404/p1=4699 
Záznam proveden dne:20.4.2017 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.