Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán městské památkové zóny Uničov - 3. změna RP MPZ města Uničov
Řešené území:k.ú. Uničov

 

Číslo (kód):93371246
Pořizovatel:Městský úřad Uničov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 16.12.2013  č. UZ 10/20/2013 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 12.5.2014  č. UZ 29/22/2014 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:4.7.2014 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.