Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Mladotice - Změna č. 1 ÚP Mladotice
Řešené území:k.ú. Chrášťovice u Mladotic, Mladotice, Strážiště u Mladotic

 

Číslo (kód):93847291
Pořizovatel:Obecní úřad Mladotice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:PAFF architekti, v.o.s. (Ing. arch. Ladislav Bareš, Ing. arch. Michaela Štádlerová), Bulharská 1023/17, Praha 10
• identifikační číslo:27442144
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BAREŠ LADISLAV, PRAHA 4
• číslo autorizace:3123

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 26.2.2018  usn. ZO č. 148, rozšíření obsahu - 14.5.2018, usn. ZO č. 169 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16)   zkrácený postup 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 18.4.2019 usn. ZO č. 20/2019 ze dne 11.3.2019 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mladotice.cz/obec-78/uzemni-plan/zmena-c-1-up/ 
Záznam proveden dne:29.1.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Chytilová 
Telefon:373300248 
Email:chytilova.jana@kralovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.