Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Adršpach - Změna č. 1 ÚP Adršpachu
Řešené území:k.ú. Dolní Adršpach, Horní Adršpach

 

Číslo (kód):94308106
Pořizovatel:Městský úřad Broumov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:SURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1
• identifikační číslo:45274886
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOUTOVÁ ALENA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:750

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 26.6.2012  Usnesení ZO č. 17/2012 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 16.4.2013  Usnesení ZO č. 26/2013 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 10.4.2014  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.skalyadrspach.cz 
Záznam proveden dne:27.2.2015 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.