Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Kralice na Hané - Změna č.1 ÚP Kralice na Hané
Řešené území:k.ú. Kralice na Hané

 

Číslo (kód):96444337
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo městyse 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:KNESL+KYNČL, s.r.o., Šumavská 416/15, Brno
• identifikační číslo:47912481
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. KYNČL JAKUB, BRNO
• číslo autorizace:2672

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 27.10.2016  usnesení ZM č. 6/2015 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 5.4.2016  usnesení ZM č. 2/2016 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 20.10.2016 Usnesení ZM č. 6/2016 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.kralicenahane.cz 
Záznam proveden dne:10.11.2016 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Jan Mlčoch 
Telefon:582329752 
Email:Jan.Mlcoch@prostejov.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.