Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Horní Bělá - Změna č. 1 ÚP Horní Bělá
Řešené území:k.ú. Horní Bělá, Hubenov u Horní Bělé

 

Číslo (kód):96907769
Pořizovatel:Obecní úřad Horní Bělá 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:PAFF architekti, v.o.s. (Ing. arch. Ladislav Bareš, Ing. arch. Michaela Štádlerová), Bulharská 1023/17, Praha 10
• identifikační číslo:27442144
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BAREŠ LADISLAV, PRAHA 4
• číslo autorizace:3123

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 21.6.2016  usn. č. 12/19/2016 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 25.10.2016  usn. č. 6/22/2016; zkrác. postup: usn. č. 1/41/2018 ze dne 17.7. 2018 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 4.7.2019 vydání změny: usn. č. 2/8/2019 ze dne 21.5.2019 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.hornibela.cz/o-obci/rozvoj-obce/uzemni-plan/zmena-c1-up/ 
Záznam proveden dne:19.6.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Šapovalová 
Telefon:373300248 
Email:sapovalova.lenka@kralovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.