Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Horní Bělá - Změna č. 2 ÚP Horní Bělá
Řešené území:k.ú. Horní Bělá, Hubenov u Horní Bělé

 

Číslo (kód):96907769
Pořizovatel:Obecní úřad Horní Bělá 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BAREŠ LADISLAV, PRAHA 4
• číslo autorizace:3123

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 23.1.2018  usn. č. 2/35/2018 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 17.7.2018  schválení zprávy, vč. pokynů (zkrácený postup): usn. č 1/41/2018 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 4.7.2019 vydání změny: usn. č. 7/43/2018 ze dne 25.9.2018 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.hornibela.cz/o-obci/rozvoj-obce/uzemni-plan/zmena-c2-up/ 
Záznam proveden dne:29.1.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Chytilová 
Telefon:373300248 
Email:chytilova.jana@kralovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.