Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán obce Felbabka - Změna č. 1
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):99761144
Pořizovatel:Městský úřad Hořovice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:PAFF architekti, v.o.s. (Ing. arch. Ladislav Bareš, Ing. arch. Michaela Štádlerová), Bulharská 1023/17, Praha 10
• identifikační číslo:27442144
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BAREŠ LADISLAV, PRAHA 4
• číslo autorizace:3123

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 20.9.2010  usnesení č. 5/2010 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 1.9.2011  usnesení č. 4/2011 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 30.11.2012  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni 6.10.2018   

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.felbabka.eu 
Záznam proveden dne:20.11.2018 
Zaznamenal(a):Lenka Vyšatová 
Telefon:257280700 
Email:vysatoval@kr-s.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.