Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Vračovice - Orlov - Změna č. 1 ÚP Vračovice - Orlov
Řešené území:k.ú. Vračovice

 

Číslo (kód):99963013
Pořizovatel:Městský úřad Vysoké Mýto 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:TIPOS Projektová kancelář, s.r.o., Husova 888/, Ústí nad Orlicí
• identifikační číslo:27483118
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KULDA PETR, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
• číslo autorizace:1766

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 20.1.2020  Usnesení č. 2/2020 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 3.2.2020  Usnesení č. 36/2020 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 4.4.2021 Usnesení č. 2/2021 ze dne 1. 3. 2021 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://urad.vysoke-myto.cz/uzemni-plany/4392-uzemni-plan-vracovice-orlov-uplne-zneni-po-zmene-c-1 
Záznam proveden dne:26.4.2021 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Jana Marková 
Telefon:466026309 
Email:jana.markova@pardubickykraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.