Seznam ÚPD a ÚPP kraje

 

 

Jihočeský

Název VÚC Datum Akce
# 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 6.1.2015 Návrh - nabytí účinnosti   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 6.1.2016 Návrh - nabytí účinnosti   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 6.1.2016 Návrh - nabytí účinnosti   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 22.9.2016 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 9.3.2017 Návrh - nabytí účinnosti   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 9.3.2018 Návrh - nabytí účinnosti   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Generel krajinného rázu Jihočeského kraje 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník 20.1.2011 Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP rajónu Malše-Kaplicko 10.6.1986 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP rajónu Šumava 13.5.1992 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Blanský les 7.11.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Českobudějovické SRA 1.1.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Českobudějovické SRA, 1. změna (vedení koridoru kapacitní komunikace E 55) 1.1.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Českobudějovické SRA, 2. změna 1.1.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Českokrumlovsko I. 7.11.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Českokrumlovsko II 31.12.2001 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Javořická vrchovina 7.11.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Jindřichohradecko 7.11.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Novohradské hory 7.11.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Orlická nádrž 7.11.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Písecko-Strakonicko 7.11.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Písecko-Strakonicko - změna č. 1 7.11.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Písecko-Strakonicko - změna č.2 7.11.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Prachaticko 2.3.2001 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Pravý břeh Lipna 1.9.1994 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Šumavy 1.1.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Táborsko 7.11.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Táborsko 31.12.1990 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Táborsko, 1. změna 7.11.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Táborsko, 2. změna 7.11.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Urbanistická studie přeložky silnice II/141Číčenice 12.3.2018 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie „Železniční napojení KIápy na systém ŠED, úsek Nová Pec – Klápa“ 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Hůry - vědecko-technický park 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie letiště Tchořovice 12.3.2009 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Lipensko - odstranění disparit rozvoje území a nastartování oblasti Horního a Dolního Lipenska 2.5.2017 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Orlicko 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie prověření úpravy a dořešení koridoru obchvatu města Trhové Sviny 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie průmyslové zóny letiště České Budějovice 24.11.2017 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie silnice I/34 u obce Lásenice 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie sinice II/156 Nové Hrady - hraniční přechod Vyšné / Hőhenberg 21.11.2007 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Šumava 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Třeboňsko - Novohradsko 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie veřejného logistického centra Č.Budějovice-Nemanice a severní silniční tangenta města Č.Budějovice 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Vltavy v úseku Týn nad Vltavou-České Budějovice 12.3.2018 Ověření aktuálnosti - potvrzení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 7.11.2011 Návrh - nabytí účinnosti   RL     ZP     Řešené území     Obce