Seznam ÚPD a ÚPP kraje

 

 

Plzeňský

Název VÚC Datum Akce
# Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 1.4.2014 Návrh - nabytí účinnosti   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 12.9.2016 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 20.2.2017 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Posouzení podmínek pro vodní turistiku v Plzeňském kraji 22.6.2011 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Posouzení retenčních kapacit území Plzeňského kraje 7.6.2011 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP rajónu Šumava 13.5.1992 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Křivoklátska 31.12.1990 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC okresu Domažlice 17.10.2008 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC okresu Domažlice, změna č.1 17.10.2008 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC okresu Klatovy 17.10.2008 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC okresu Tachov 17.10.2008 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Plzeňská aglomerace 17.10.2008 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Plzeňské SRA 17.10.2008 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Plzeňské SRA, 1. změny a doplňky 17.10.2008 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Plzeňské SRA, 2. změny a doplňky 17.10.2008 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Ropovod Ingolstadt 13.3.1996 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Šumavy 1.1.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚPG VÚC Křivoklátska 31.12.1987 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Brdy 11.12.2017 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Český les - jih 23.2.2010 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Plzeň - jihovýchod 25.1.2010 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Plzeň - jihozápad 1.2.2010 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Šumava 1.10.2010 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Variantní řešení změn na vybrané silniční síti v Plzeňském kraji 14.5.2014 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje 17.10.2008 Návrh - nabytí účinnosti   RL     ZP     Řešené území     Obce