Seznam ÚPD a ÚPP kraje

 

 

Ústecký

Název VÚC Datum Akce
# 1. Aktualizace ZÚR ÚK 20.5.2017 Návrh - nabytí účinnosti   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# 2. Aktualizace ZÚR ÚK 14.12.2015 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* Chyba 1.1.1900 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Prověření možné varianty vedení 110 kV zásobujícího Šluknovský výběžek 19.12.2013 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# ÚG zaměřený na rozvoj občanské vybavenosti a cestovního ruchu Šluknovska 15.10.2001 Koncept řešení - odevzdání   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Labské pískovce a Šluknovsko 31.12.1999 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC okresu Litoměřice 20.10.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC okresu Litoměřice 25.3.1996 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Severočeské hnědouhelné pánve 1.1.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Severočeské hnědouhelné pánve, 1. změny a doplňky 1.1.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Severočeské hnědouhelné pánve, 2. změny a doplňky 1.1.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Šluknovsko 1.1.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Ústeckého kraje 1.1.2007 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚPG VÚC Mělnicko - postižená oblast 31.12.1985 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie - Vedení Doubravské spojky 15.11.2017 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie - Zhodnocení plavebního stupně Děčín ve vazbě na udržitelný rozvoj území 16.11.2011 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie - Zkapacitnění silnice I/7 Chomutov - st. hranice ČR/SRN 30.11.2006 Návrh - vydání /schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Krušnohorské cyklistické magistrály v Karlovarském kraji 21.12.2016 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje 20.10.2011 Návrh - nabytí účinnosti   RL     ZP     Řešené území     Obce