Seznam ÚPD a ÚPP kraje

 

 

Liberecký

Název VÚC Datum Akce
# Aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 25.2.2014 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Prověření možné varianty vedení 110 kV zásobujícího Šluknovský výběžek 19.12.2013 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP oblasti Krkonoš 15.12.1994 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP rajónu Český ráj 1.1.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP rajónu Krkonoš 1.1.1976 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Českolipsko 1.1.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Krkonoše 22.1.2012 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Liberecké SRA 1.1.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Liberecké SRA, 1. změna a doplněk 1.1.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Libereckého kraje 19.12.2006 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC okresu Česká Lípa 31.12.2000 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Ralsko 22.2.2012 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Semilsko-CHKO Český ráj 31.12.2000 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# US Novoborska zaměřená na rozvoj občanské vybavenosti a cestovního ruchu 15.9.2001 Koncept řešení - odevzdání   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory 9.3.2016 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradiště-Rádelský Mlýn-Úlibice 31.5.2012 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie US2 Řešení zlepšení silniční dostupnosti Liberce z území za Ještědským hřbetem 10.1.2013 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 22.1.2012 Návrh - nabytí účinnosti   RL     ZP     Řešené území     Obce