Seznam ÚPD a ÚPP kraje

 

 

Karlovarský

Název VÚC Datum Akce
# Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje 13.7.2018 Návrh - nabytí účinnosti   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Aktualizace územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary 25.5.2014 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Karlovarsko-chebské SRA 24.11.2001 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Karlovarsko-sokolovské aglomerace 16.10.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC okresu Cheb 16.10.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# ÚPG území dotčeného těžbou hnědého uhlí na Sokolovsku 23.3.2018 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Urbanistická studie Pod Jelením vrchem 23.3.2018 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje (oblast kolem silnice I/21) 23.3.2018 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Urbanistická studie západní části Sokolovské pánve - aktualizace 23.3.2018 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje - aktualizace 22.7.2011 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie části velkého obchvatu Karlových Varů 30.6.2011 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie horských oblastí Karlovarského kraje 8.2.2013 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Krušnohorské cyklistické magistrály v Karlovarském kraji 21.12.2016 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové 3.4.2014 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary 24.5.2014 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie severozápadní části obchvatu Karlových Varů 30.4.2015 Zadání - předání zhotoviteli   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Střela 23.3.2018 Ukončení možnosti využití (aktuálnosti) - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 16.10.2010 Návrh - nabytí účinnosti   RL     ZP     Řešené území     Obce