Seznam ÚPD a ÚPP kraje

 

 

Královéhradecký

Název VÚC Datum Akce
# Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 23.6.2014 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 6.2.2017 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Analýza koncepcí a nástrojů územního plánování v území Památkové rezervace Kuks s přilehlým komplexm bývalého hospitalu a souborem plastik v Betlémě a Národní kulturní památky Betlém v Novém lese u Kuksu a jejich nejbližšího okolí 1.10.2013 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Analýza rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 14.3.2013 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Návrh a posouzení umístění koridoru silnice propojující městys Častolovice resp. město Kostelec nad Orlicí s městem Rychnov nad Kněžnou včetně posouzení umístění koridoru silnice II/318 dle ZÚR KHK 25.3.2014 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Posouzení možnosti variantního řešení severozápadního obchvatu Častolovic jako možného variantního řešení ve vztahu k výsledkům pořízení územní studie 4.12.2014 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Posouzení potřeby a územních nároků vedoucích ke zlepšení dopravní situace na silnici II/285 v úseku Jaroměř - Nové Město nad Metují v rámci ZÚR KHK 22.10.2014 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Prověření územně technických podmínek pro vymezení koridoru přeložky silnice II. třídy, tzv. obchvatu Častolovic 12.12.2016 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Prověření územních podmínek pro umístění záměru plynovodu přepravní soustavy (P5)/(TP1r) na území Královéhradeckého kraje 8.11.2017 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Prověření vybraných variant koridoru přeložky silnice II/327 Chlumec nad Cidlinou - Nový Bydžov 23.9.2014 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Prověření vymezení koridoru dálkového vodovodního řadu (TV1pr) Trutnov – Červený Kostelec – Velké Poříčí v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje 27.8.2014 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice - Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou 17.10.2017 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Studie vybraných problémů dopravní infrastruktury ovlivňujících nebo podmiňujících využití a uspořádání území ve vybrané části regionu Podkrkonoší 20.2.2017 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP oblasti Krkonoš 15.12.1994 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP rajónu Adršpašsko-Broumovsko 26.12.2006 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP rajónu Český ráj 1.1.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP rajónu Krkonoš 1.1.1976 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP rajónu Orlické hory a podhůří 26.12.2006 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Adršpašsko-Broumovsko 16.11.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Hradecko-pardubické SRA 1.1.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Hradecko-pardubické SRA, 1. změna a doplněk 1.1.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Hradecko-pardubické SRA, 2. změna a doplněk 1.1.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Krkonoše 22.1.2012 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC okresu Jičín 1.1.2007 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Orlické hory a podhůří 16.11.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Semilsko-CHKO Český ráj 31.12.2000 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Trutnovsko-Náchodsko 16.11.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# ÚPG jádrového území Hradecko - pardubické aglomerace 12.9.2003 Návrh - ukončení projednání   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradiště-Rádelský Mlýn-Úlibice 31.5.2012 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 16.11.2011 Návrh - nabytí účinnosti   RL     ZP     Řešené území     Obce