Seznam ÚPD a ÚPP kraje

 

 

Pardubický

Název VÚC Datum Akce
#* ÚP rajónu Českomoravská vysočina - východočeská část 30.12.2006 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP rajónu Orlické hory a podhůří 26.12.2006 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Hradecko-pardubické SRA 1.1.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Hradecko-pardubické SRA, 1. změna a doplněk 1.1.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Hradecko-pardubické SRA, 2. změna a doplněk 1.1.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC CHKO Žďárské vrchy 31.12.2000 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC CHKO Žďárské vrchy 22.11.2008 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC CHKO Železné hory 31.12.1999 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC okresu Svitavy 31.12.2001 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC okresu Ústí nad Orlicí 1.2.2000 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Orlické hory a podhůří 16.11.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Pardubického kraje 15.6.2010 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# ÚPG jádrového území Hradecko - pardubické aglomerace 12.9.2003 Návrh - ukončení projednání   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradiště-Rádelský Mlýn-Úlibice 31.5.2012 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Vyhledávací studie dopravního připojení Žamberecka a Ústeckoorlicka na R 35 20.1.2011 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Vymezení koridorů pro umístění stavby rychlostní silnice R 35 u Litomyšle 20.1.2011 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 15.5.2010 Návrh - nabytí účinnosti   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# ZÚR Pk - aktualizace č. 1 7.10.2014 Návrh - nabytí účinnosti   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# ZÚR Pk - aktualizace č. 2 22.9.2016 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce