Seznam ÚPD a ÚPP kraje

 

 

Zlínský

Název VÚC Datum Akce
# Regulační plán Poznávací stezka Pustevny-Radhošť 15.6.2010 Návrh - zahájení projednání   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP rajónu Beskydy-Valašsko 17.4.2002 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP rajónu Haná 5.9.1997 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Beskydy 4.2.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Frýdek-Místek - Nový Jičín - Rožnov pod Radhoštěm 17.4.2002 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Zlínské aglomerace 23.10.2008 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Zlínské aglomerace, 1. změna a doplněk 23.10.2008 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Zlínské aglomerace, 2. změna 23.10.2008 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Zlínské aglomerace, 3. změna 23.10.2008 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Zlínské aglomerace, 4. změna 23.10.2008 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Zlínské aglomerace, 5. změna 23.10.2008 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Zlínské aglomerace, 6. změna 23.10.2008 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Zlínského kraje 20.12.2006 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚPG VÚC Gotwaldovské SRA 31.12.1985 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# ÚPG Zlínského kraje 20.2.2004 Koncept řešení - zahájení projednání   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# US Východní část areálu Baťových závodů ve Zlíně 30.9.2005 Návrh - ukončení projednání   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie dopadů strategické průmyslové zóny Holešov 21.8.2012 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Identifikace nezbytných nezastavitelných částí krajiny Zlínského kraje 15.4.2016 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie klasifikace ploch a koridorů ÚSES ZÚR ZK 15.8.2012 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie krajiny obcí Zlámanec a Kelníky 18.1.2016 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie posouzení pravobřežní komunikace 15.8.2012 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie propojení R49 a I/57 MÚK Pozděchov 15.8.2012 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie přeložky silnice I/69 obchvat Lutoniny 15.8.2012 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Přepravní zařízení – Kasárna 23.6.2015 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Přepravní zařízení – Kohútka 23.6.2015 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Rekreační oblast Vsetínská Bečva 12.12.2013 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Rozvoj dopravní infrastruktury, obslužnosti a vybavenosti pro sport a rekreaci příhraničního česko-slovenského prostoru 4.12.2014 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Rozvoj kombinované dopravy a logistiky na území ZK ve vztahu k rozvojovým potenciálům a předpokladům území 8.7.2011 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Rozvoj rekreace v širším prostoru Baťova kanálu 1.7.2011 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky 15.8.2012 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Řešení koridoru železnice Vizovice - trať č. 280 12.12.2013 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Řešení problematiky poutního místa Svatý Hostýn 8.9.2009 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Silnice I/55 - obchvat Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu 6.8.2010 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie US 25 Zlín Růmy 21.12.2016 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie uspořádání území ZK 15.8.2012 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Vedení kapacitní silnice obcí Želechovice nad Dřevnicí 12.12.2013 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Využití ploch po těžbě štěrkopísku Napajedla-Spytihněv 14.2.2013 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Využití rekreačního potenciálu specifické oblasti Luhačovicko 15.11.2010 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku - Ostrožská jezera 10.3.2016 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Zásady územního rozvoje Zlínského kraje 23.10.2008 Návrh - nabytí účinnosti   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Zásady územního rozvoje Zlínského kraje - aktualizace č.1 5.10.2012 Návrh - nabytí účinnosti   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Zásady územního rozvoje Zlínského kraje - aktualizace č.2 29.6.2016 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce