Seznam ÚPD a ÚPP kraje

 

 

Moravskoslezský

Název VÚC Datum Akce
#* ÚG infrastruktury cestovního ruchu Ostrava - Karviná 1.1.2007 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP rajónu Beskydy-Valašsko 17.4.2002 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP rajónu Jeseníky 15.12.1994 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP rajónu Opavsko-Oderské vrchy 21.2.2003 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP rajónu Ostravsko-karvinská pánev 30.9.1994 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Beskydy 4.2.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Beskydy - změna č. 1 4.2.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Beskydy - změna č. 2 4.2.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Frýdek-Místek - Nový Jičín - Rožnov pod Radhoštěm 17.4.2002 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Jeseníky 4.2.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Jeseníky, 1. změna 4.2.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Jeseníky, změna v prostoru vodní nádrže Slezská Harta 31.12.2001 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC okresu Opava 4.2.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Ostrava-Karviná 4.2.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Ostravské aglomerace 4.2.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Ostravské aglomerace, 1. změna a doplněk 4.2.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚP VÚC Ostravské aglomerace, 2. změna 4.2.2011 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
#* ÚPG VÚC Ostravské SRA 11.1.2007 Ukončení platnosti / Zastavení pořizování   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# ÚS Posouzení umístění záměrů velkých výškových, plošných a prostorových rozměru v krajine MSK - doplnění 29.7.2013 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# ÚS Posouzení záměrů velkých větrných elektráren v krajině Moravskoslezského kraje 4.1.2016 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Cílové charakteristiky krajny MSK 25.6.2013 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Posouzení umístění záměrů velkých výškových, plošných a prostorových rozměru v krajině MSK 3.6.2013 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie rekreačního potenciálu oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku na území MSK 28.2.2012 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Sídelní struktura Moravskoslezského kraje 13.2.2015 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie specifické oblasti SOB 4 Karvinsko 30.12.2010 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Územní studie Vyhodnocení umístění velkých větrných elektráren v krajině Moravskoslezského kraje 6.2.2017 Možnost využití - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 4.2.2011 Návrh - nabytí účinnosti   RL     ZP     Řešené území     Obce  
# Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje - aktualizace č. 1 5.9.2012 Zadání / zpráva o uplatňování zásad - schválení   RL     ZP     Řešené území     Obce