Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Erpužice
Řešené území:k.ú. Blahousty, Erpužice, Malovice u Erpužic

 

Číslo (kód) ÚPD 1):63756304
Pořizovatel:
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Petr Leitl - URBIOPROJEKT, Pod vrchem 300/16, Plzeň
• identifikační číslo:>11620366
• projektant 2):Ing. arch. LEITL PETR, PLZEŇ,1040

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 20.12.1999  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 31.8.2000  
Zadání ÚPD zahájení projednání 8.1.2001  
schválení 26.7.2000  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení 26.7.2000  
Návrh ÚPD odevzdání 30.11.2000  
zahájení projednání 18.12.2000  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 26.6.2001  
schválení návrhu ÚPD 4)4.7.2001  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 25.7.2001  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Lhůty vyhodnocení 5):2 roky 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:12.6.2019 
Zaznamenal(a):Bc. Jana Kopetová 
Telefon:374801143 
Email:kopetova@mustribro.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.